Pěstitelská pálenice u Pavlíka

zajistíme vypálení ovocného kvasu (min. množství 100 litrů kvasu)

zdarma změříme cukernatost kvasu (zda je již vhodný k pálení)

naředíme vypálený destilát na požadovaná procenta

O nás

Pěstitelská pálenice se nachází v obci Blučina, cca 10 km jižně od Brna.

 

Pěstitelská pálenice u Pavlíka je společnost zajišťující služby pro pěstitele ovoce. Jedná se o následující služby:

 • zajistíme vypálení ovocného kvasu (min. množství 100 litrů kvasu)
 • zdarma změříme cukernatost kvasu (zda je již vhodný k pálení)
 • naředíme vypálený destilát na požadovaná procenta

 

Pěstitelská pálenice nezajišťuje naložení a vykvašení ovoce. Pálení provádíme pouze z dovezeného kvasu, tedy co si naložíte, to Vám vypálíme. Jak má být ovoce správně naložené a připravené pro vypálení je uvedeno ve stati „Příprava kvasu“.

 

 

Vlastní pálení je prováděno na technologickém zařízení - výrobce DESTILA Brno s kapacitou jednoho cyklu 300 litrů kvasu anebo cyklu 600 litrů kvasu. 300 litru kvasu Vám vypálíme za 3 hodiny a 600 litrů kvasu za 5,5 hodiny. Po celou dobu pálení může pěstitel být přítomen pálení. Po dobu pálení Vám můžeme nabídnout posezení s občerstvením. Je nutné, aby si pěstitel přivezl nádoby na vypálený destilát. Při dobrém kvasu se může počítat, že z 10 litrů kvasu se vypálí přibližně 1 litr 50% pálenky. Tomu by měly odpovídat nádoby na vypálený destilát.

Objednávky lze provést osobně přímo v pálenici nebo telefonicky u paní Gumančíkové na tel. č. (+420) 607 542 253.

 

Výňatek ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu

Pěstitelským pálením se rozumí výroba ovocných destilátů pro pěstitele. Pěstitelem je fyzická osoba, která na vlastním pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.

 

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů 100% etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona (jedná se o poloviční spotřební daň), a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které s pěstitelem tvoří domácnost. Výrobním obdobím je doba od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího.

 

Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

 

Ceník

Cena za vypálení 100% pálenky

Cena za vypálení a likvidaci výpalků 203,- Kč/l a.a.
DPH 21% 55,- Kč/l a.a.
Spotřební daň

162,- Kč/l a.a.

Celkem 420,- Kč/l a.a.

Ostatní služby

Voda k ředění destilátu a jeho ředění 15 Kč/1 litr vody

Poznámka: l a.a. = litr absolutního alkoholu (etanolu, 100% líh)

 • Za vypálení jednoho litru 50% pálenky zaplatíte max. 210,-.
 • Při marném zahřátí 1 várky špatného kvasu (výtěžnost 0,0 – 1,0 la.a.) bude účtována jednotná sazba 800,- Kč za várku.

Příprava kvasu

Kvasné nádoby

Nejlépe je použít uzavřenou kvasnou nádobu opatřenou víkem a kvasným uzávěrem. Velikost kvasných nádob volíme tak, aby v součtu množství kvasu tvořilo minimálně 100 litrů. Musíme pamatovat, že při kvašení se zvětší objem kvasu a proto se doporučuje nádoby plnit do 4/5 jejich objemu. Nádoby by neměly být železné nebo hliníkové. Při styku s kvasem dochází ke korozi, která negativně ovlivní kvalitu kvasu. Nejlépe jsou nádoby plastové, nerezové, skleněné, kameninové nebo dřevěné. Nádoby musí být vždy čisté a z potravinářského hlediska nezávadné.

Kvasné nádoby

Nejlépe je použít uzavřenou kvasnou nádobu opatřenou víkem a kvasným uzávěrem. Velikost kvasných nádob volíme tak, aby v součtu množství kvasu tvořilo minimálně 100 litrů. Musíme pamatovat, že při kvašení se zvětší objem kvasu a proto se doporučuje nádoby plnit do 4/5 jejich objemu. Nádoby by neměly být železné nebo hliníkové. Při styku s kvasem dochází ke korozi, která negativně ovlivní kvalitu kvasu. Nejlépe jsou nádoby plastové, nerezové, skleněné, kameninové nebo dřevěné. Nádoby musí být vždy čisté a z potravinářského hlediska nezávadné.

více informacíZavřít

Suroviny

V pěstitelské pálenici je povoleno zpracovávat pouze ovoce vypěstované pěstitelem (zák. č. 61/1997Sb.). Při přípravě kvasu rozhoduje o kvalitě destilátu, aby ovoce bylo zralé, nebylo nahnilé nebo mikrobiologicky napadené (plesnivé).

Peckoviny jako jsou švestky, třešně, višně, meruňky je nutno odstopkovat, zbavit případně listí a nečistot, pomačkat a to tak, aby nedošlo k rozdrcení pecek. Je jasné, že se ze švestek scvrklých, plně vyzrálých, získá destilát vyšší kvality.

Jablka je nutno odstopkovat (případně zbavit jádřinců) a podrtit. Nejlépe je vylisovat a nechat kvasit pouze šťávu (mošt).

Hrušky je nutné také odstopkovat, zbavit listí a nečistot. Hrušky mají být zcela zralé, až přezrálé (ve stavu hniličení), aby po rozdrcení vznikla kašovitá hmota. Hrušky obdobně jako jablka je možné vylisovat a nechat kvasit pouze šťávu.

Ovoce do kvasných nádob je nejvýhodnější vpravit najednou, neplnit nádoby postupně několik dní.

Suroviny

V pěstitelské pálenici je povoleno zpracovávat pouze ovoce vypěstované pěstitelem (zák. č. 61/1997Sb.). Při přípravě kvasu rozhoduje o kvalitě destilátu, aby ovoce bylo zralé, nebylo nahnilé nebo mikrobiologicky napadené (plesnivé).

Peckoviny jako jsou švestky, třešně, višně, meruňky je nutno odstopkovat, zbavit případně listí a nečistot, pomačkat a to tak, aby nedošlo k rozdrcení pecek. Je jasné, že se ze švestek scvrklých, plně vyzrálých, získá destilát vyšší kvality.

Jablka je nutno odstopkovat (případně zbavit jádřinců) a podrtit. Nejlépe je vylisovat a nechat kvasit pouze šťávu (mošt).

Hrušky je nutné také odstopkovat, zbavit listí a nečistot. Hrušky mají být zcela zralé, až přezrálé (ve stavu hniličení), aby po rozdrcení vznikla kašovitá hmota. Hrušky obdobně jako jablka je možné vylisovat a nechat kvasit pouze šťávu.

Ovoce do kvasných nádob je nejvýhodnější vpravit najednou, neplnit nádoby postupně několik dní.

více informacíZavřít

Kvašení

Alkoholové kvašení je anaerobní (bez přístupu vzduchu) rozklad cukru na ethanol (líh) a oxid uhličitý (CO2). Ovocné kvasy, připravené ze zdravého a zralého ovoce, ponecháme kvasit spontánně, samovolně. Doporučuje se kvašení vždy rozeběhnout. Použije se zákvas, který se připraví z kvasinek a ovocné šťávy. Pro zákvas se použijí kvasinky pro ovocné kvasy, kultivované násadbové kvasinky, které je možno zakoupit v pěstitelské pálenici. Pro lepší prokvašení se doporučuje přidat enzymy pro ovocné kvasy, především u jablek a hrušek.

 

Pokud kvašení probíhá v uzavřené nádobě s kvasným uzávěrem je kvas chráněn oxidem uhličitým před znehodnocením. U otevřených nádob se vytvoří na hladině kvasu „deka“. Proto kvas můžeme míchat pouze při jeho založení. Po vytvoření vrchní celistvé vrstvy tzv. „deky“ je míchání škodlivé.

 

Doporučuje se vždy, aby kvašení probíhalo v uzavřené nádobě s kvasným uzávěrem. Oproti otevřeným nádobám se docílí vyšší kvalita pálenky a větší výtěžnost, neboť alkohol nám neodvětrá.

 

Kvašení probíhá ve dvou fázích a to bouřlivé kvašení a klidné kvašení (dokvašování). Pro rozběh kvašení (k nastartování) je lepší vyšší teplota cca 20° C. Klidné kvašení by mělo probíhat při teplotách mezi 15 až 18°C.

Ukončení kvašení kontrolujeme:

 • vizuálně vzhled kvasu a deky (při ukončení kvašení se deka začne propadat do kvasu)
 • zda přes kvasný uzávěr ještě uniká CO2, přestanou unikat bublinky
 • cukroměrem nebo refraktoměrem změříme, zda obsah zkvasitelných cukrů v kvasu se přiblížil k nule, kvas je připraven k vypálení (změření cukernatosti zajistíme v pálenici zdarma).
 • laicky zkontrolujeme, zda kvas je nebo není již sladký (je značně nepřesné).

 

Některé ovoce destilujeme pokud možno brzy po proběhlém hlavním kvašení, např. maliny, třešně, višně, meruňky, broskve a mirabelky. Mají choulostivé aroma, jež by mohlo být v průběhu dlouhého ležení již prokvašeného kvasu znehodnoceno. Jiné druhy jako švestky, slívy a damastilky, rovněž kvasy ze šťáv jablek je možno ponechat ještě několik týdnů po dokvašení v klidu. Podmínkou ale je, že kvas bude uskladněn v chladu a musí být zamezen přístup vzduchu (nejlépe přes kvasnou zátku). V případě hrušek se uvádí, že pokud cukernatost je mezi 1 – 2 je nutné kvas odvést k vypálení. Pokud se takto neučiní, hrozí nebezpečí tzv. octového kvašení.

Kvašení

Alkoholové kvašení je anaerobní (bez přístupu vzduchu) rozklad cukru na ethanol (líh) a oxid uhličitý (CO2). Ovocné kvasy, připravené ze zdravého a zralého ovoce, ponecháme kvasit spontánně, samovolně. Doporučuje se kvašení vždy rozeběhnout. Použije se zákvas, který se připraví z kvasinek a ovocné šťávy. Pro zákvas se použijí kvasinky pro ovocné kvasy, kultivované násadbové kvasinky, které je možno zakoupit v pěstitelské pálenici. Pro lepší prokvašení se doporučuje přidat enzymy pro ovocné kvasy, především u jablek a hrušek.

 

Pokud kvašení probíhá v uzavřené nádobě s kvasným uzávěrem je kvas chráněn oxidem uhličitým před znehodnocením. U otevřených nádob se vytvoří na hladině kvasu „deka“. Proto kvas můžeme míchat pouze při jeho založení. Po vytvoření vrchní celistvé vrstvy tzv. „deky“ je míchání škodlivé.

 

Doporučuje se vždy, aby kvašení probíhalo v uzavřené nádobě s kvasným uzávěrem. Oproti otevřeným nádobám se docílí vyšší kvalita pálenky a větší výtěžnost, neboť alkohol nám neodvětrá.

 

Kvašení probíhá ve dvou fázích a to bouřlivé kvašení a klidné kvašení (dokvašování). Pro rozběh kvašení (k nastartování) je lepší vyšší teplota cca 20° C. Klidné kvašení by mělo probíhat při teplotách mezi 15 až 18°C.

Ukončení kvašení kontrolujeme:

 • vizuálně vzhled kvasu a deky (při ukončení kvašení se deka začne propadat do kvasu)
 • zda přes kvasný uzávěr ještě uniká CO2, přestanou unikat bublinky
 • cukroměrem nebo refraktoměrem změříme, zda obsah zkvasitelných cukrů v kvasu se přiblížil k nule, kvas je připraven k vypálení (změření cukernatosti zajistíme v pálenici zdarma).
 • laicky zkontrolujeme, zda kvas je nebo není již sladký (je značně nepřesné).

 

Některé ovoce destilujeme pokud možno brzy po proběhlém hlavním kvašení, např. maliny, třešně, višně, meruňky, broskve a mirabelky. Mají choulostivé aroma, jež by mohlo být v průběhu dlouhého ležení již prokvašeného kvasu znehodnoceno. Jiné druhy jako švestky, slívy a damastilky, rovněž kvasy ze šťáv jablek je možno ponechat ještě několik týdnů po dokvašení v klidu. Podmínkou ale je, že kvas bude uskladněn v chladu a musí být zamezen přístup vzduchu (nejlépe přes kvasnou zátku). V případě hrušek se uvádí, že pokud cukernatost je mezi 1 – 2 je nutné kvas odvést k vypálení. Pokud se takto neučiní, hrozí nebezpečí tzv. octového kvašení.

více informacíZavřít

Destilace

Jestliže je ukončeno kvašení, je nutno kvas dovézt do pěstitelské pálenice a kvas nechat vypálit. Kapacita jedné destilační kolony pálenice je 100-650 litrů kvasu na jedno pálení, které trvá 1,5 až 5,5 hodiny. Je nutné včas podle množství a stupně prokvašení si včas objednat termín na pálení. Orientačně lze říci, že z 10 litrů kvasu se získá přibližně 1litr 50% pálenky. Rozhodující pro množství pálenky je, jaký obsah zkvasitelných cukrů mělo zpracované ovoce, které prokvasily na ethanol (ovocný líh). Podle toho by si pěstitel měl přivézt nádoby na vyrobenou pálenku.

Destilace

Jestliže je ukončeno kvašení, je nutno kvas dovézt do pěstitelské pálenice a kvas nechat vypálit. Kapacita jedné destilační kolony pálenice je 100-650 litrů kvasu na jedno pálení, které trvá 1,5 až 5,5 hodiny. Je nutné včas podle množství a stupně prokvašení si včas objednat termín na pálení. Orientačně lze říci, že z 10 litrů kvasu se získá přibližně 1litr 50% pálenky. Rozhodující pro množství pálenky je, jaký obsah zkvasitelných cukrů mělo zpracované ovoce, které prokvasily na ethanol (ovocný líh). Podle toho by si pěstitel měl přivézt nádoby na vyrobenou pálenku.

více informacíZavřít

Výňatek ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu

Podle § 4 odst. 6 je pěstitel oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období (tj. od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího) z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů ethanolu (tj. 60 litrů 50% pálenky) zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.

To znamená, že na jednu domácnost si můžeme nechat vypálit 60 litrů 50% pálenky za sníženou spotřební daň. V případě většího množství (tj. množství nad 60 litrů 50% pálenky), musíme zaplatit plnou spotřební daň, jako když kupujeme pálenku v obchodě.

Technologie

Destilace kvasu probíhá na destilačním zařízení, které vyrábí DESTILA s.r.o. Brno. Jedná se o pěstitelskou pálenici s rektifikační kolonou typu KPD 300 a KPD 600. Je to soubor technologického zařízení, které je určeno pro získání ovocného destilátu ze zkvašených ovocných zápar (kvasu). Všechny části aparatury, které přicházejí do styku s technologickým mediem (ovocným destilátem), jsou z nerezové oceli. Společnost DESTILA s.r.o. má toto destilační zařízení chráněno průmyslovým vzorem č. PVZ 2005-36193 2005-36193 vydaným úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Zařízení splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Kontakt

Pěstitelská pálenice Blučina

V Humnech 661

664 56 Blučina

 

Magda Gumančíková

(+420) 607 542 253

info@paleniceupavlika.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.
Napište nám

Spolupracujeme